Locucions diverses

També faig feines esporàdiques de locució per a publicitat, vídeos corporatius i documentals per a petites productores.