Diplomatura en Ciències Empresarials

Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Girona (UdG)

www.udg.edu